Chi tiết tin
Quay lại

Cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh Trường Tiểu học đến thăm, tặng quà tại trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em tàn tật tại Thụy An, Ba Vì.

Ngày 14/06/2016, 15:39
Ngày 18-5-2016, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh cùng các em học sinh Trường Tiểu học đã đến thăm và tặng quà tại hai nơi, trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em tàn tật và trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật Thụy An -Ba Vì.
 

Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.

 

 

Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường đại diện lên trao quà

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Niềm vui của mọi người sau chuyến đi đầy ý nghĩa.

 

Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường đại diện lên trao quà

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Niềm vui của mọi người sau chuyến đi đầy ý nghĩa.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.Dân ca đã trở thành một bầu sữa nuôi lớn những tâm hồn của người dân xứ nghệ, trở thành nét đẹp của đời sống tinh thần đậm đà bản sắc một vùng quê. Và ngày 27/11/2014, dân ca, ví, dặm Nghệ Tĩnh được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại, và cũng từ đó đặt ra những yêu cầu về việc giữ gìn và phát huy loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa dân tộc. Say mê, yêu thích những  làn điệu dân ca, ví dặm quê nhà giáo viên, học sinh và cả phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Du đã miệt mài sưu tầm, sáng tác, luyện tập với một mong muốn là góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Không chỉ có say mê và lòng nhiệt huyết mà còn cả có sự đóng góp về mặt vật chất đầy ý nghĩa: Em Trần Hoàng Ngọc Anh đã dùng số tiền phần thưởng trong các lần thi Tiếng Hát về Trường Sa, viết - vẽ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, cộng tác viên tiêu biểu… để mua đạo cụ, trang phục, trang trí phòng câu lạc bộ;  cô Hằng - một TPT nhiệt tình, lo lắng không những sưu tầm từng làn điệu dân ca, ví dặm của cha ông để lại và còn phối hợp với phụ huynh viết thêm những lời mới làm giàu thêm kho tàng dân ca ví dặm quê nhà. Phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cô Ngọc, Cô Lan, cô Yến lại quên cả những ngày nghỉ miệt mài tập luyện cho học sinh. Phụ huynh lớp 1D lại dùng năng khiếu viết vẽ của mình để đưa dân ca ví dặm đến với các em bằng hình ảnh, bằng thơ ca. Ca sĩ Thái Bảo lại đến với các em bằng những lời giảng chân tình, gần gũi, dễ hiểu… Tất cả, tất cả công sức của giáo viên học sinh và phụ huynh đã tạo nên một câu lạc bộ với không gian riêng, một không gian mà bước vào đó quý vị sẽ cảm nhận ngay được sự bình dị, sâu lắng thắm đượm tình quê hương. Bước vào đó là bước vào thế giới của dân ca ví dặm. Ngoài ra, sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh đã tạo động lực to lớn để trường tiểu học Nguyễn Du thực hiện tốt kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 9/2/2015  và công văn số 120/KH-PGDĐT thành phố về việc đưa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh vào trường học.

 

 

Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường đại diện lên trao quà

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Niềm vui của mọi người sau chuyến đi đầy ý nghĩa.

 

Cô Huỳnh Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường đại diện lên trao quà

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Các phần quà được chuẩn bị trao tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Thăm hỏi và trao quà tận tay người già, trẻ em tàn tật.

 

 

 

 

 

Niềm vui của mọi người sau chuyến đi đầy ý nghĩa.

admin