Chi tiết tin
Quay lại

FILE HƯỚNG DẪN Giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Ngày 05/02/2020, 12:40

HƯỚNG DẪN

Giám sát phòng, chống bệnh viêm đường hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Dưới đây là file hướng dẫn:

Tập tin đính kèm:
Admin