Chi tiết tin
Quay lại

HÌNH ẢNH HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM THAM GIA NGÀY LỄ, KỸ NIỆM QUẬN Ô MÔN VỀ VIỆC TỔ CHỨC "NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẬN Ô MÔN - ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC" THÀNH PHỐ CẦN THƠ, LẦN THỨ II NĂM 2018

Ngày 28/11/2018, 15:23
Admin