Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỪ NGÀY: 08 - 13/10/2018

Ngày 11/10/2018, 09:04

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ:  08/10/2018   ĐẾN: 13/10/2018

 

Ngày tháng

Thứ

Buổi

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Nên

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Thanh Thắm

01/10/2018

Hai

Sáng

SHDC, làm việc cơ quan

SHDC, làm việc cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan

02/10/2018

Ba

Sáng

Trực – Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan

03/10/2018

Sáng

Tiếp kiểm tra chi ủy

Làm việc tại cơ quan

Chiều

14h họp phường VH – SH chi bộ

SH chi bộ tháng 10

04/10/2018

Năm

Sáng

Trực – Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp sơ kết tháng 9 tại UBND phường

Trực - Làm việc cơ quan

05/10/2018

Sáu

Sáng

 Làm việc tại cơ quan

 Trực – Làm việc tại cơ quan

Chiều

Hội nghị CBQL tại PGDĐT

Trực – Làm việc tại cơ quan

06/10/2018

Bảy

Sáng

Dự SHCM

Sinh hoạt CM

Chiều

/

/

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Văn Nên

Admin