Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỪ NGÀY 12 - 17/11/2018

Ngày 14/11/2018, 21:38

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ:  12/11/2018   ĐẾN: 17/11/2018

 

Ngày tháng

Thứ

Buổi

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Nên

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Thanh Thắm

12/11/2018

Hai

Sáng

Chào cờ – Làm việc tại cơ quan

Chào cờ – Trực làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

13/11/2018

Ba

Sáng

Tiếp đoàn kiểm tra PCGD quận tại UBND phường

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan.

14/11/2018

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Họp công tác tài chính tại UBND quận (Thanh Trang cùng dự)

Làm việc tại cơ quan.

15/11/2018

Năm

Sáng

Họp công tác nâng hạng ngạch CCVC tại PGDDT (Thanh Trang cùng dự)

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Làm việc tại cơ quan

 Làm việc tại cơ quan

16/11/2018

Sáu

Sáng

Phép nghỉ

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Phép nghỉ

Dự triển khai thuế năm 2018 (Thanh Trang cùng dự) tại UBND quận

17/11/2018

Bảy

Sáng

Dự sinh hoạt chuyên môn

Sinh hoạt chuyên môn

 

 

 

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Văn Nên

Admin