Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỪ NGÀY: 15-20/10/2018

Ngày 17/10/2018, 12:02

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ:  15/10/2018   ĐẾN: 20/10/2018

 

Ngày tháng

Thứ

Buổi

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Nên

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Thanh Thắm

15/10/2018

Hai

Sáng

Chào cờ - trực và làm việc tại cơ quan

SHDC – Tổ chức Hội Viết chữ đẹp cấp trường

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Tổ chức Hội Viết chữ đẹp cấp trường

16/10/2018

Ba

Sáng

Trực -Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan – Kiểm tra kiến thức GV dạy giỏi trường

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan

17/10/2018

Sáng

Hội nghị CBQL tại Sở GDĐT

Tiếp Hội đồng nhân dân phường, giám sát việc thu  khác trong nhà trường

Chiều

Hội nghị CBQL tại Sở GDĐT

Dự giờ GV dạy giỏi

18/10/2018

Năm

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Chấm GV dạy giỏi

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự giờ GV dạy giỏi

19/10/2018

Sáu

Sáng

 Làm việc tại cơ quan

Chấm GV dạy giỏi

Chiều

Kiểm tra cập nhật CSDL

Dự giờ GV dạy giỏi

20/10/2018

Bảy

Sáng

Kiểm tra cập nhật CSDL

Kiểm tra cập nhật CSDL

Chiều

Kiểm tra cập nhật CSDL

Kiểm tra cập nhật CSDL

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Văn Nên

Admin