Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM TỪ NGÀY: 29/10-03/11/2018

Ngày 06/11/2018, 15:31

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ:  29/10/2018   ĐẾN: 03/11/2018

 

Ngày tháng

Thứ

Buổi

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Nên

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Thanh Thắm

29/10/2018

Hai

Sáng

Chào cờ – Kiểm tra cơ sở dữ liệu tại PGDĐT 9Đ/c Thái Công Quý cùng dự)

Chào cờ – Tực làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Báo cáo công tác thống kê kiểm tra GKI về PGDĐT

30/10/2018

Ba

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Kiểm tra công tác nhập dữ liệu

Trực – Làm việc tại cơ quan. Gởi DS giáo viên thi GV dạy giỏi dự cấp quận

31/10/2018

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Làm việc tại cơ quan - Kiểm tra công tác báo cáo nhập cơ sở dữ liệu – Gởi báo cáo cấp trên

Trực – Làm việc tại cơ quan.

01/11/2018

Năm

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Trực – Làm việc tại cơ quan.Long Hưng

 Làm việc tại cơ quan

02/11/2018

Sáu

Sáng

Dự tiếp xúc cử tri HĐND quận tại UBND phường Thới Long

Trực – Làm việc tại cơ quan.

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan

03/11/2018

Bảy

Sáng

 

 

 

 

 

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Văn Nên

Admin