Chi tiết tin
Quay lại

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM TUẦN NGÀY 22-27/10/2018

Ngày 26/10/2018, 10:18

TRƯỜNG TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

TỪ:  22/10/2018   ĐẾN: 27/10/2018

 

Ngày tháng

Thứ

Buổi

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Nên

Phó Hiệu trưởng

Ngô Thị Thanh Thắm

22/10/2018

Hai

Sáng

Chào cờ – Chấm GV dạy giỏi tại trường

Chào cờ – Chấm GV dạy giỏi tại trường

Chiều

Dự giờ GV dạy giỏi tại trường

Trực cơ quan- Dự giờ GV dạy giỏi tại trường

23/10/2018

Ba

Sáng

Dự giờ GV dạy giỏi tại trường

Trực cơ quan- Dự giờ GV dạy giỏi tại trường

Chiều

Họp công tác chuẩn bị ra mắt phường Văn minh đô thị tại UBND phường

Trực cơ quan- Dự giờ GV dạy giỏi tại trường

24/10/2018

Sáng

Tập huấn công tác thi đua tại Nhà Văn hóa quận Ô Môn

Trực cơ quan- Dự giờ GV dạy giỏi tại trường

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan.

25/10/2018

Năm

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tổ chức Kiểm tra GKI khối 4 và 5

Chiều

Tiếp hỗ trợ trường chuẩn quốc gia, tại TH Long Hưng

Trực – Làm việc tại cơ quan

26/10/2018

Sáu

Sáng

 Làm việc tại cơ quan

Tổ chức Kiểm tra GKI khối 4 và 5

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Trực – Làm việc tại cơ quan

27/10/2018

Bảy

Sáng

Dự chuyên đề

Tổ chức Chuyên đề CNTV 1 (Tất cả GV dự)

 

 

 

 

                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                         Nguyễn Văn Nên

Admin