Chi tiết tin
Quay lại

PHONG TRÀO "NGẠI GÌ THỬ THÁCH"

Ngày 25/05/2022, 16:24

Đây là một phong trào thiết thực nhằm nâng cao tầm vóc cho học sinh Tiểu học trên địa bàn. Tuyên truyền về kiến thức dinh dưỡng học đường cho học sinh được tích hợp vào hoạt động giáo dục.

Dưới đây là những hình ảnh đính kèm.

Admin