Giới thiệu
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm địa chỉ ở khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trường có tất cả 15 lớp học (3 lớp/1 khối), số lớp học 2 buổi trên ngày là 11 lớp. Tổng số CB, GV, CNV là 28.